Editorial #2: EuroVegas (I) – Learning from Las Vegas, alguns mites sobre el desenludopament local (català – castellano).

Durant les últimes setmanes s’han difós diverses notícies sobre la possible instal·lació de l’anomenat EuroVegas a l’entorn de Barcelona. Amb l’objectiu d’obrir nous punts de vista al debat generat, La Trama Urbana inicia una sèrie d’entrades sobre aquest projecte. La present editorial la dediquem a desmuntar alguns dels mites de Las Vegas com a lloc d’èxit i a exposar les possibles conseqüències de l’acolliment d’un model de desenvolupament amb poc valor afegit, desconnectat de l’entramat socioeconòmic local i amb un nivell baix de redistribució dels beneficis generats.

D’ençà que el 5 de novembre es publiqués la renovada intenció del multimilionari Sheldon Adelson –propietari de Las Vegas Sands Corporation– d’aixecar un complex d’oci de grans dimensions a Barcelona, s’ha iniciat una notable activitat mediàtica i social entorn al que s’ha batejat com a EuroVegas. Segons la premsa, el projecte presentat al Govern el passat 22 de febrer proposa una inversió de 17.000 MEUR per a construir 12 hotels (unes 36.000 places hoteleres), 6 grans casinos i desenes de restaurants (50.000 comensals) en un espai d’unes 150 ha., ampliables en 100 ha. més per a un camp de golf i un estadi-auditori amb capacitat per a 17.000 espectadors. Malgrat tot, encara no s’ha produït cap presentació oficial del projecte i se’n desconeixen els detalls. No s’ha confirmat ni la ubicació final del complex ni tampoc les condicions especials pel que fa a les lleis que afecten al joc i les apostes, al tabac i l’alcohol o les condicions fiscals de les activitats, entre d’altres qüestions.

Un cop destapada la magnitud del projecte hom podria arribar a argumentar que EuroVegas té una dimensió molt inferior a l’original (Las Vegas compta amb 78 hotels-casino) i que no té sentit una comparació. Però les xifres absolutes no són sempre tan importants com els processos, les relacions i les problemàtiques derivades, més encara si pensem que l’Eurovegas es presenta com un referent per a entrar en determinades xarxes i dinàmiques globals.

Alguns mites del desenludopament local

Creiem que és important considerar algunes qüestions bàsiques sobre Las Vegas (Nevada, EUA), ja que és el model econòmic en el qual s’inspira el projecte que es proposa a Barcelona. Sense voler fer una anàlisi exhaustiva de tots els elements a tenir en compte per a un projecte d’aquest tipus, presentem aquí alguns dels grans mites sobre Las Vegas en relació als possibles beneficis que podria tenir l’EuroVegas. L’objectiu és afegir elements al debat per a tenir clar quina és la decisió que es pren i quines poden ser les seves conseqüències.

Mite I: EuroVegas crearà molts llocs de treball

Una de les justificacions que s’està utilitzant per avalar l’EuroVegas en l’actual moment de crisi és la capacitat del projecte a generar llocs de treball. Les dades han anat variant en el temps i segons el mitjà: 200.000 (La Vanguardia), 130.000 (La Vanguardia), 164.000 directes i 97.000 indirectes (El País), 120.000 (El Punt Avui) o simplement milers (El Periódico). Aquestes xifres són impressionants, però desconèixer el mètode utilitzat pel seu càlcul només porta al dubte. “Cuinar” dades sempre té una part de realitat objectiva i una part de desig.

En qualsevol cas, més enllà de parlar de números concrets en la creació de llocs de treball i les seves condicions, valors que poden canviar en funció de la naturalesa i l’abast del projecte final, ens agradaria fixar-nos en les condicions actuals a Las Vegas en relació a dos vectors claus: l’atur i el nivell de formació de la població. No sense abans apuntar que les exigències d’Adelson dirigides a modificar l’Estatut dels treballadors donen força pistes sobre les condicions de treball que li agradaria imposar.

Pel que fa a l’atur, el model de negoci de Las Vegas no es tradueix pas en percentatges inferiors als de la mitja d’Estats Units; mentre que la mitjana d’atur al país és del 8,3%, a Nevada és del 12,4% i a Las Vegas puja fins al 12,7% (Gener 2012, US Bureau of Labor Statistics).

En relació al nivell d’educació, segons dades del US Census Bureau, Las Vegas està clarament per sota de la mitjana d’EEUU pel que fa a la proporció de ciutadans amb formació a nivell de Bachelor (l’equivalent al Grau Universitari): Las Vegas té un 14% dels seus habitants amb formació universitària, l’Estat de Nevada un 21,8% i el conjunt d’Estats Units un 27,9%. És clar, doncs, que aquest model productiu no es recolza en l’economia del coneixement i tampoc genera activitat econòmica d’excel·lència i amb valor afegit, tot el contrari: Las Vegas és l’última ciutat del rànquing de les Smartest Cities elaborat per Newsweek i The Daily Beast. Amb tot, podríem dir que es tracta d’un model productiu que no precisa de llocs de treball d’alta qualificació, una realitat instigadora l’abandonament escolar com ja ha estat observat a Macau, ciutat que acull un centre de Las Vegas Sands Corporation (veure reportatge de El País). Com bé indica la notícia, tot i que el salari mig d’un treballador del casino sigui lleugerament superior a la mitja del sector dels serveis d’oci i la hosteleria, els estudiants deixen el col·legi, comencen a treballar al casino i acaben guanyant més diners que els joves universitaris. Tenint en compte que el fracàs escolar a Catalunya és del 31,9% (més del doble de la mitjana Europea) cal plantejar-se la idoneïtat d’un model econòmic que pugui promoure d’aquesta dinàmica crítica pel futur del país.

Mite II. L’EuroVegas generarà prosperitat econòmica

Un dels mites existents sobre aquest tipus d’enclavament d’oci és la prosperitat econòmica que proporcionen més enllà dels llocs de treball. L’experiència que n’extreiem de Las Vegas és que si bé la indústria de l’oci i el joc genera importants beneficis empresarials, aquests no tenen perquè traduir-se en beneficis en els territoris propers i la seva població. De fet, entre el llistat d’exigències que Adelson ha posat sobre la taula dels polítics destaca la limitació de les mesures de redistribució de la riquesa que aquest negoci pugui generar a través d’exempcions fiscals. En canvi, com sabem, aquest tipus de projectes d’oci porten associades una sèrie de despeses tant en forma d’infraestructures com en forma de conseqüències socials negatives (inseguretat, explotació sexual, etc.), els costos dels quals són assumits per la col·lectivitat.

En aquest sentit, un dels majors problemes socials de Las Vegas és la situació dels sense sostre. Amb una població de 580.000 habitants, Las Vegas té una població oficialment no reconeguda de més de 16.000 sense sostre (homeless), en altres paraules, quasi 3 de cada 100 habitants viuen a la intempèrie. Si considerem totes les persones sense sostre de la regió (Clark County, amb una població de 1.951.000 habitants), la xifra de sense sostre augmenta fins a 40.000 persones (Sorenson, 2011) [1].

Els 16.000 sense sostre de Las Vegas viuen en grans aglomeracions de tendes de campanya (veure, per exemple, Las Vegas Homeless People – Tents Everywhere April 2009) i en diversos túnels (veure, per exemple, The hidden homeless of Las Vegas i ABC: Under Las Vegas: Tunnels Stretch for Miles) de la ciutat. Diverses associacions com Food not Bombs porten a terme activitats i campanyes per ajudar a aquestes persones, però sovint les autoritats locals han impedit la seva activitat i les han criminalitzat. La situació de Las Vegas, de fet, ha cridat l’atenció de molts acadèmics (veure, per exemple, article a Urban Geography o el llibre de Kurt Borchard sobre els sense sostre de Las Vegas.).

Segurament, el lector podrà pensar que el problema dels sense sostre és un problema generalitzat a Estats Units, però el que és clar, és que la gran activitat als Casinos de Las Vegas no es tradueix en un benefici per al conjunt de la població. De fet, no només es pot traduir en la manca de beneficis per la població, sinó que fins i tot pot posar en risc la seva salut. Segons un estudi publicat a la revista científica Social Science & Medicine al 2008 [2], viure Les Vegas suposa un 20% més de probabilitats de suïcidar-te que en qualsevol altra gran ciutat dels Estats Units. Diferents investigacions han detectat unes majors taxes de suïcidi en aquest tipus de territoris, tant entre els habitants com entre els visitants (veure per exemple l’estudi Suicide and Gambling: An Analysis of Suicide Rates in US Counties and Metropolitan Areas).

Mite III: L’EuroVegas impulsarà el turisme

El president Mas anunciava “Que Catalunya i Barcelona es puguin convertir en el principal destí turístic de la Unió Europea no és cap  tonteria”. És evident que un centre d’aquest tipus pot comportar un augment del nombre de visitants a la regió. Tanmateix, l’essencial és saber si un major influx de visitants pot ser assumit sense arribar al límit de la capacitat de càrrega del sistema i si el perfil de visitants afectaria al conjunt del producte turístic de Barcelona.

Actualment, es reconeix que el turisme és un dels pilars de l’economia catalana. L’esforç dels últims anys ha estat frenar el creixement descontrolat de turistes i augmentar la proporció de visitants que busquen una major qualitat del producte turístic. Models massificats i de poc valor afegit com els de Lloret de Mar o Salou han estat àmpliament criticats i s’ha reconegut la necessitat d’anar redirigint el model d’aquestes i altres localitats de la costa catalana. En aquest sentit, es pot discutir sobre fins a quin punt un EuroVegas pot arribar a alterar la marca turística catalana i barcelonina, però el que és clar és que no respon a l’esforç d’apostar per la qualitat turística i de valor afegit que s’estava intentant portar fins ara. A vegades crear valor pot  comportar la destrucció d’altres valors més preuats (veure teories econòmiques sobre la destrucció creativa). En aquest sentit, des del punt de vista de l’economia evolucionista, no s’ha d’oblidar que les decisions preses en el present determinen les eleccions que podrem fer en el futur.

Un estudi sobre el perfil de visitant a Las Vegas ens dóna algunes pistes sobre el tipus de turisme que generen aquests complexos i on van a parar es seus beneficis. Els visitants de Las Vegas al 2010 van pagar de mitjana $80 per nit i habitació, el 80% d’aquests visitants van jugar als casinos tenint una despesa mitjana de $466 per jugador en aproximadament 2,9 hores de joc. La despesa en menjar i begudes és menor situant-se en $256 per estada, considerant que de mitjana els visitants hi estan entre 3,6 nits i 4,6 dies, això significa una despesa diària en alimentació de $55,65. Finalment, la despesa en compres és de $122,80.

Es pot arribar a pensar que les dades de despesa són prou importants. Tot i això, hi ha dos factors essencials a considerar en aquest punt. Primer, la major despesa directa es realitza en joc, és a dir, l’impacte major de la despesa beneficia a l’operador del casino. Segon, l’alt nivell de concentració empresarial i geogràfica dificulta el repartiment dels ingressos del visitant entre els diversos actors territorials, doncs a Las Vegas, com ja hem dit més amunt, hi ha un total de 78 Hotels-Casino, dels quals 30 es concentren al Strip (eix principal a Las Vegas), però molts d’aquests Hotels-Casino són marques operades per una mateixa corporació. Per exemple, Mandalay Resort group opera 8 casinos, MGM Mirage n’opera 7, Park Place Entertainment n’opera 5 i Las Vegas Sands n’opera 3. Així doncs, la major part de les despeses (joc, hotel, alimentació, compres, espectacles i congresos) es sol realitzar sota el mateix sostre o sota diversos sostres que poden ser d’un mateix propietari: complexos que inclouen casino, hotel, diversos restaurants, centres comercials, discoteques, sales de congressos i teatres; els beneficis dels quals es concentren en molt poques mans.

Paral·lelament, aquestes setmanes s’ha comentat que l’EuroVegas podria donar un impuls al turisme de congressos i que els casinos representen una superfície molt petita dels complexos construïts per aquestes corporacions. Sí, efectivament, els casinos són una petita part de Las Vegas pel que fa a superfície, però el 80% dels visitants de Las Vegas van jugar als Casinos i només un 11% dels visitants van participar en un congrés o un esdeveniment corporatiu. En base a aquestes dades i les mostrades a la gràfica següent, sembla, a priori, que no és pot afirmar que un EuroVegas pogués tenir com a activitat principal la de centre de congressos.

Motiu de viatge del visitant a Las Vegas, NV. Font: Las Vegas Visitor Profile Study 2010, Las Vegas Convention And Visitors Authority. 

Sobre la procedència del visitant, cal destacar que l’edat mitjana era de 49 anys, un 48% amb titulació universitària, un 66% dels visitants amb feina i només un 18% eren visitants de fora d’Estats Units, el que demostra que Las Vegas és un centre d’oci regional (EEUU) i no tant global com aparentment pot arribar a semblar.

Això també té una traducció en l’aeroport i en el perfil de línies aèries que hi operen. Com es pot veure a la següent gràfica, dels 41,5 milions de passatgers que van passar l’any 2011 per l’aeroport de Las Vegas (McCarran International Airport) quasi el 70% van fer ús de línies aèries de baix cost o d’altres no integrades en les grans aliances de línies aèries. De fet, la primera companyia de l’aeroport és Southwest amb 16 milions de passatgers, la qual té el poder de mercat en aquest aeroport. Considerant que l’aeroport de Barcelona ja té quasi el 60% del tràfic dominat pels operadors de baix cost, un complex com l’EuroVegas no sembla que pogués ajudar a promoure el creixement del tràfic de les línies aèries en xarxa (membres d’una aliança) que ofereixen serveis intercontinentals. Cal recordar que, quan parlem de baix cost, no només parlem d’un nivell de servei de menor qualitat, també parlem de salaris més baixos pels treballadors de les companyies aèries i un abast menor de les rutes, normalment limitat a la regió continental.

Tràfic per línies aèries a l’aeroport de Las Vegas, 2011. Fuente: McCarran Las Vegas International Airport.

Mite IV: Eurovegas és un projecte aïllat i no afecta al model de ciutat actual

Des que el 1972 Robert Venturi feu apologia del populisme estètic que destil·lava la ciutat a la seva ja mítica obra Learning from Las Vegas, els estudiosos urbans han vist en la capital de Nevada l’escenari on es concreten els paradigmes de la postmodernitat [3]. Meca de l’hedonisme de masses, Las Vegas conjuga totes aquelles característiques que la converteixen en una ciutat postmoderna. Brillant, superficial i alienada, tematitza el paisatge fins a tornar-lo esquizofrènic: piràmides egípcies, temples romans, ponts de Rialto o Torres Eiffels… tot concentrat en poques hectàrees amb l’únic objectiu de diferenciar-se de la oferta comercial dels competidors a través d’uns valors estètics desubicats en el temps i l’espai negant qualsevol tipus d’herència històrico-geogràfica local. Las Vegas és un gran aparador on les fites són els rètols lluminosos i la transacció comercial l’única funció possible.

Torre Eiffel a Las Vegas.

Més enllà de la crítica cultural, en l’aspecte urbanístic Las Vegas representa també la ciutat total americana. Tal i com exposen Gottdiener et al. [4], el desenvolupament urbà sorgit arrel de la presència dels complexos d’oci, ha reproduït i amplificat totes aquelles dinàmiques urbanes que han caracteritzat les metròpolis americanes al llarg del s.XX. Parlem de processos de dispersió i suburbanització, d’especialització funcional, de negació de l’espai públic, de primacia del vehicle privat o de la segregació social i ètnica. I si bé aquests processos urbans no són exclusius de Las Vegas, els autors destaquen que mentre la gran majoria de metròpolis americanes presenten a dia d’avui dinàmiques reconciliadores amb la ciutat central tornant-la socialment i funcional més diversa, rica i complexa; Las Vegas continua accentuant les dinàmiques negadores de la urbanitat instigant processos de privatització de la ciutat. Una prova faent d’aquesta voluntat la trobem en la promoció i facilitació per part del govern municipal de les “neighborhood homeowner association” que gestionen de forma privada els serveis urbans de les cada cop més abundants gated communities, en contra fins i tot de la voluntat dels veïns [5].

Gated Community a Las Vegas.

Sense voler entrar, encara, a parlar de la seva possible localització, sí que pertoca aquí un breu comentari sobre les implicacions territorials de l’EuroVegas. I és que un complex especialitzat, desconnectat de qualsevol trama urbana i amb el vehicle privat com a mode d’accés principal, contradiria de forma clara els Criteris per al desenvolupament del Programa de planejament territorial” que es recolza en els principis bàsics de la compacitat, la complexitat i la cohesió [6] i que té com a repte redreçar la situació de nombrosos sectors residencials i comercials de baixa densitat. Un EuroVegas aïllat i desconnectat en forma i funció de la realitat urbana metropolitana refutaria el mateix Decret llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials, (modificat en el marc de la Llei Omnibus) fruit de la transposició de la Directiva Europea de Serveis a la normativa comercial catalana, que pretén preservar el model de comerç urbà de proximitat basat en la cohesió social i l’equilibri territorial. Una norma que dictamina que la implantació de noves superfícies comercials es faci sempre dins la trama urbana consolidada dels municipis.

Conclusions

Analitzats aquests quatre mites, en conjunt, esperem contribuir a aprofundir en l’anàlisi dels arguments favorables al projecte que sovint magnifiquen els possibles beneficis i subestimen els perjudicis. Si bé som conscients que la realitat territorial, econòmica, social i política de Las Vegas és diferent a la de Catalunya, aquest tipus de projecte (i molts dels problemes i beneficis associats) acaben essent similars entre ells independentment d’allà on s’ubiquin, ja que en el fons, tots s’inspiren en el model de Las Vegas i això és el que el visitant esperarà trobar-hi.

Així doncs, és preocupantment empobridor reduir la justificació sobre la idoneïtat del projecte al volum d’inversió o als suposats llocs de treballs. A l’hora de prendre una decisió com la d’ubicar un complex d’oci d’aquestes característiques s’haurien de tenir en compte tots els costos que aquests projecte implica (econòmics, socials, ambientals, territorials…) valorant també quin serà el grau de redistribució dels beneficis generats.

Resulta temptador deixar-se enlluernar pels rètols pampalluguejants que prometen diners fàcils i immediats sense cap esforç; però seria molt temerari no valorar-ne els riscs que s’amaguen darrera. Per sort, encara som a temps d’aprendre de Las Vegas, la de les veus i les dades que refuten imaginaris idíl·lics i mostren la trampa dels aparadors; una ciutat, un model, que dista molt de ser un referent on emmirallar-se.

La Trama Urbana

[1] Sorenson, J. (2011): “Criminal Food: Food Not Bombs, Aid, Space and Death in the Disciplinary City” in Proceedings of the 2011 Meeting of the Association of American Geographers.

[2] Wray, M. et al. (2008) “Leaving las Vegas: Exposure to las vegas and risk of suicide” in  Social Science & Medicine, 67 (11), p.1882-1888

[3] Un dels llibres que sintetitza millor l’impacte de la postmodernitat a les ciutats és el de Hannigan, J. (1998): The Fantasy City: Pleasure and profit in the postmodern metropolis . Routledge, New York

[4] Gottdiener, M. et al.  (1999) Las Vegas: The Social Production of an All-American City. Wiley-Blakwell, New York

[5] McKenzie, E (2005) “Constructing The Pomerium in Las Vegas: A Case Study of Emerging Trends in American Gated Communities” in Housing Studies, 20 (2)

[6] El document apunta: “en aquest territori cada vegada més integrat cada lloc –cada municipi, cada barri– ha tendit a anar-se especialitzant funcionalment, de manera que, empesos per la seva diversa capacitat de competir en el mercat del sòl, els usos residencials, comercials i productius han tendit a separar-se sobre el territori. D’aquesta especialització en resulta un increment de les necessitats de mobilitat de la població i, en molts casos, l’empobriment de la vida urbana i la banalització, per pèrdua de diversitat del paisatge”.

Versión en castellano:

Editorial # 2:
EuroVegas (I) – Learning from Las Vegas. Algunos mitos sobre el ludosarrollo local

Durante las últimas semanas se han difundido varias noticias sobre la posible instalación del llamado EuroVegas en el entorno de Barcelona. Con el objetivo de abrir nuevos puntos de vista al debate generado, La Trama Urbana inicia una serie de entradas sobre este proyecto. La presente editorial la dedicamos a desmontar algunos de los mitos de Las Vegas como lugar de éxito y exponer las posibles consecuencias de la acogida de un modelo de desarrollo con poco valor añadido, desconectado del entramado socioeconómico local y con un nivel bajo de redistribución de los beneficios generados.

Desde que el 5 de noviembre se publicara la renovada intención del multimillonario Sheldon Adelson -propietario de Las Vegas Sands Corporation- de levantar un complejo de ocio de grandes dimensiones en Barcelona, se ha iniciado una notable actividad mediática y social alrededor de lo que se ha bautizado como EuroVegas. Según la prensa, el proyecto presentado al Gobierno el pasado 22 de febrero propone una inversión de 17.000 millones de euros para construir 12 hoteles (unas 36.000 plazas hoteleras), 6 grandes casinos y decenas de restaurantes (50.000 comensales) en un espacio de unas 150 ha., ampliables en 100 ha. más para un campo de golf y un estadio-auditorio con capacidad para 17.000 espectadores. Sin embargo, aún no se ha producido ninguna presentación oficial del proyecto y se desconocen los detalles. No se ha confirmado ni la ubicación final del complejo ni tampoco las condiciones especiales en cuanto a las leyes que afectan al juego y las apuestas, el tabaco y el alcohol o las condiciones fiscales de las actividades, entre otras cuestiones.

Una vez destapada la magnitud del proyecto se podría argumentar que EuroVegas tiene una dimensión muy inferior al original (Las Vegas cuenta con 78 hoteles-casino) y que no tiene sentido una comparación. Pero las cifras absolutas no son siempre tan importantes como los procesos, las relaciones y las problemáticas derivadas, más aún si pensamos que el EuroVegas se presenta como un referente para entrar en determinadas redes y dinámicas globales.

Algunos mitos del ludosarrollo local

Creemos que es importante considerar algunas cuestiones básicas sobre Las Vegas (Nevada, EEUU), ya que es el modelo económico en el que se inspira el proyecto que se propone en Barcelona. Sin querer hacer un análisis exhaustivo de todos los elementos a tener en cuenta para un proyecto de este tipo, presentamos aquí algunos de los grandes mitos sobre Las Vegas en relación a los posible beneficios que podría tener la EuroVegas. El objetivo es añadir elementos al debate para tener claro cuál es la decisión que se toma y cuáles pueden ser sus consecuencias.

Mito I: EuroVegas creará muchos puestos de trabajo

Una de las justificaciones que se está utilizando para avalar el EuroVegas en el actual momento de crisis es la capacidad del proyecto a generar puestos de trabajo. Los datos han ido variando en el tiempo y según el medio: 200.000 (La Vanguardia), 130.000 (La Vanguardia), 164.000 directos y 97.000 indirectos (El País), 120.000 (El Punt Avui) o simplemente miles (El Periódico). Estas cifras son impresionantes, pero desconocer el método utilizado para su cálculo sólo lleva a la duda. “Cocinar” datos siempre tiene una parte de realidad objetiva y una parte de deseo.

En cualquier caso, más allá de hablar de números concretos en la creación de puestos de trabajo y sus condiciones, valores que pueden cambiar en función de la naturaleza y el alcance del proyecto final, nos gustaría fijarnos en las condiciones actuales en Las Vegas en relación a dos vectores claves: el paro y el nivel de formación de la población. Conviene apuntar, antes de entrar en el análisis, que las exigencias de Adelson dirigidas a modificar el Estatuto de los trabajadores dan bastantes pistas sobre las condiciones de trabajo que le gustaría imponer.

En cuanto al paro, el modelo de negocio de Las Vegas no se traduce en porcentajes inferiores a los de la media de Estados Unidos: mientras que la media de paro en el país es del 8,3%, en Nevada es del 12,4% y en Las Vegas sube hasta el 12,7% (Enero 2012, US Bureau of Labor Statistics).

En relación al nivel de educación, según datos del US Census Bureau, Las Vegas está claramente por debajo de la media de EEUU en cuanto a la proporción de ciudadanos con formación a nivel de Bachelor (el equivalente al Grado Universitario): Las Vegas tiene un 14% de sus habitantes con formación universitaria, el Estado de Nevada un 21,8% y el conjunto de Estados Unidos un 27,9%. Es claro, pues, que el modelo productivo no se apoya en la economía del conocimiento y tampoco genera actividad económica de excelencia y con valor añadido, todo lo contrario: Las Vegas es la última ciudad del ranking de las Smartest Cities elaborado por Newsweek y The Daily Beast. Con todo, podríamos decir que se trata de un modelo productivo que no precisa de puestos de trabajo de alta cualificación, una realidad instigadora el abandono escolar como ya ha sido observado en Macao, ciudad que acoge un centro de Las Vegas Sands Corporation (ver reportaje en El País). Como bien indica la noticia, aunque el salario medio de un trabajador del casino sea ligeramente superior a la media del sector de los servicios de ocio y la hostelería, los estudiantes dejan el colegio para trabajar en el casino y acaban ganando más dinero que los jóvenes universitarios. Teniendo en cuenta que el fracaso escolar en Cataluña es del 31,9% (más del doble de la media Europea) hay que plantearse la idoneidad de un modelo económico que pueda promover de esta dinámica crítica para el futuro del país.

Mito II. El EuroVegas generará prosperidad económica

Uno de los mitos existentes sobre este tipo de enclave de ocio es la prosperidad económica que proporcionan más allá de los puestos de trabajo. La experiencia que extraemos de Las Vegas es que si bien la industria del ocio y el juego genera importantes beneficios empresariales, éstos no tienen por qué traducirse en beneficios en los territorios cercanos y su población. De hecho, entre el listado de exigencias que Adelson ha puesto sobre la mesa de los políticos destaca la limitación de las medidas de redistribución de la riqueza que este negocio pueda generar a través de exenciones fiscales. En cambio, como sabemos, este tipo de proyectos de ocio llevan asociadas una serie de gastos tanto en forma de infraestructuras como en forma de consecuencias sociales negativas (inseguridad, explotación sexual, etc.), cuyos costes son asumidos por la colectividad.

En este sentido, uno de los mayores problemas sociales de Las Vegas es la situación de los sin techo. Con una población de 580.000 habitantes, tiene una población oficialmente no reconocida de más de 16.000 sin techo (homeless), en otras palabras, casi 3 de cada 100 habitantes viven a la intemperie. Si consideramos todas las personas sin techo de la región donde se ubica (el Clark County, con una población de 1,951,000 habitantes), la cifra de sin techo aumenta hasta 40.000 personas (Sorenson, 2011) [1].

Los 16.000 sin techo de Las Vegas viven en grandes aglomeraciones de tiendas de campaña (ver, por ejemplo, Las Vegas Homeless People – Tent Everywhere April 2009) y en varios túneles (ver, por ejemplo, The hidden homeless of Las Vegas y ABC: Under Las Vegas: Tunnels Stretch for Miles) de la ciudad. Varias asociaciones como Food not Bombs llevan a cabo actividades y campañas para ayudar a estas personas, pero a menudo las autoridades locales han impedido su actividad y las han criminalizado. La situación de Las Vegas, de hecho, ha llamado la atención de muchos académicos (ver, por ejemplo, el libro de Kurt Borchard sobre los sin techo en Las Vegas).

Seguramente, el lector podrá pensar que el problema de los sin techo es un problema generalizado en Estados Unidos, pero lo que está claro, es que la gran actividad en los Casinos de Las Vegas no se traduce en un beneficio para el conjunto de la población. De hecho, no sólo se puede traducir en la falta de beneficios para la población, sino que incluso puede poner en riesgo su salud. Según un estudio publicado en la revista científica Social Science & Medicine en 2008 [2], vivir Las Vegas supone un 20% más de probabilidades de suicidarse de que en cualquier otra gran ciudad de Estados Unidos. Diferentes investigaciones han detectado unas mayores tasas de suicidio en este tipo de territorios, tanto entre los habitantes como entre los visitantes (ver por ejemplo el estudio Suicide and Gambling: An Analysis of Suicide Rates in US Counties and Metropolitan Areas).

Mito III: La EuroVegas impulsará el turismo

El presidente Mas anunciaba que “Que Catalunya y Barcelona se puedan convertir en el principal destino turístico de la Unión Europea no es ninguna tontería“. Es evidente que un centro de este tipo puede conllevar un aumento del número de visitantes a la región. Sin embargo, lo esencial es saber si un mayor influjo de visitantes puede ser asumido sin llegar al límite de la capacidad de carga del sistema y si el perfil de visitantes afectaría al conjunto del producto turístico de Barcelona.

Actualmente, se reconoce que el turismo es uno de los pilares de la economía catalana. El esfuerzo de los últimos años ha sido frenar el crecimiento descontrolado de turistas y aumentar la proporción de visitantes que buscan una mayor calidad del producto turístico. Modelos masificados y de poco valor añadido como los de Lloret de Mar o Salou han sido ampliamente criticados y se ha reconocido la necesidad de ir redirigiendo el modelo de estas y otras localidades de la costa catalana. En este sentido, se puede discutir sobre hasta qué punto un EuroVegas puede llegar a alterar la marca turística catalana y barcelonesa, pero lo que está claro es que no responde al esfuerzo de apostar por la calidad turística y de valor añadido que estaba intentando llevar hasta ahora. A veces crear valor puede comportar la destrucción de otros valores más preciados (ver teorías económicas sobre la destrucción creativa). En este sentido, desde el punto de vista de la economía evolucionista, no hay que olvidar que las decisiones tomadas en el presente determinan las elecciones que podremos hacer en el futuro.

Un estudio sobre el perfil de visitante en Las Vegas nos da algunas pistas sobre el tipo de turismo que generan estos complejos y dónde van a parar sus beneficios. Los visitantes de Las Vegas en el 2010 pagaron de media $80 por noche y habitación, el 80% de estos visitantes jugaron los casinos teniendo un gasto medio de 466 dólares por jugador en aproximadamente 2.9 horas de juego. El gasto en comida y bebidas es menor situándose en $256 por estancia, considerando que de media los visitantes están entre 3,6 noches y 4,6 días, esto significa un gasto diario en alimentación de $55,65. Finalmente, el gasto en compras es de $122.80.

Se puede llegar a pensar que los datos de gasto son bastante importantes. Sin embargo, hay dos factores esenciales a considerar en este punto. Primero, la mayor gasto directo se realiza en juego, es decir, el impacto mayor del gasto beneficia al operador del casino. Segundo, el alto nivel de concentración empresarial y geográfica dificulta el reparto de los ingresos del visitante entre los diversos actores territoriales, pues en Las Vegas, como ya hemos dicho más arriba, hay un total de 78 Hoteles-Casino, de los cuales 30 se concentran en el Strip (eje principal en Las Vegas), pero muchos de estos Hoteles-Casino son marcas operadas por una misma corporación. Por ejemplo, Mandalay Resort Group opera 8 casinos, MGM Mirage opera 7, Park Place Entertainment opera 5 y Las Vegas Sands opera 3. Así pues, la mayor parte de los gastos (juego, hotel, alimentación, compras, espectáculos y congresos) se suele realizar bajo el mismo techo o bajo varios techos que pueden ser de un mismo propietario: complejos que incluyen casino, hotel, varios restaurantes, centros comerciales, discotecas, salas de congresos y teatros; cuyos beneficios se concentran en muy pocas manos.

Paralelamente, estas semanas se ha comentado que el EuroVegas podría dar un impulso al turismo de congresos y que los casinos representan una superficie muy pequeña de los complejos construidos por estas corporaciones. Sí, efectivamente, los casinos son una pequeña parte de Las Vegas en cuanto a superficie, pero el 80% de los visitantes de Las Vegas jugaron en los Casinos y sólo un 11% de los visitantes participaron en un congreso o un evento corporativo. En base a estos datos y las mostradas en la gráfica siguiente, parece, a priori, que no se puede afirmar que un EuroVegas pudiera tener como actividad principal la de centro de congresos.

Motivo de viaje del visitante de Las Vegas, NV. Fuente: Las Vegas Visitor Profile Study 2010, Las Vegas Convention And Visitors Authority. 

Sobre la procedencia del visitante, cabe destacar que la edad media era de 49 años, un 48% con titulación universitaria, un 66% de los visitantes con trabajo y sólo un 18% eran visitantes de fuera de Estados Unidos, lo que demuestra que Las Vegas es un centro de ocio regional (EEUU) y no tanto global como aparentemente puede llegar a parecer.

Esto también tiene una traducción en el aeropuerto y en el perfil de líneas aéreas que operan. Como se puede ver en la siguiente gráfica, los 41,5 millones de pasajeros que pasaron el año 2011 por el aeropuerto de Las Vegas (McCarran International Airport) casi el 70% hicieron uso de líneas aéreas de bajo coste o de otros no integradas en las grandes alianzas de líneas aéreas. De hecho, la primera compañía del aeropuerto es Southwest con 16 millones de pasajeros, la cual tiene el poder de mercado en este aeropuerto. Considerando que el aeropuerto de Barcelona ya tiene casi el 60% del tráfico dominado por los operadores de bajo coste, un complejo como el EuroVegas no parece que pudiera ayudar a promover el crecimiento del tráfico de las líneas aéreas en red (miembros de una alianza) que ofrecen servicios intercontinentales. Cabe recordar que, cuando hablamos de bajo coste, no sólo hablamos de un nivel de servicio de menor calidad, también hablamos de salarios más bajos por los trabajadores de las compañías aéreas y un alcance menor de las rutas, normalmente limitado a la región continental.

Tráfico por aerolíneas en el aeropuerto de Las Vegas, 2011. Font: McCarran Las Vegas International Airport.

Mito IV: Eurovegas es un proyecto aislado y no afecta al modelo de ciudad actual

Desde que en 1972 Robert Venturi hiciera apología al populismo estético que destilaba la ciudad en su ya mítica obra Learning from Las Vegas, los estudiosos urbanos han visto en la capital de Nevada el escenario donde se concretan los paradigmas de la postmodernidad [3]. Meca del hedonismo de masas, Las Vegas conjuga todas aquellas características que la convierten en una ciudad posmoderna. Brillante, superficial y alienada, tematiza el paisaje hasta volverlo esquizofrénico: pirámides egipcias, templos romanos, Venecias de plástico, Torres Eiffel… todo concentrado en pocas hectáreas con el objetivo de diferenciarse de la oferta comercial de los competidores a través de unos valores estéticos desubicados en tiempo y en el espacio negando cualquier tipo de herencia histórico-geográfica local. Las Vegas es un gran escaparate donde los hitos son los rótulos luminosos y la transacción comercial la única función posible.

Torre Eiffel en Las Vegas.

Más allá de la crítica cultural, en el aspecto urbanístico Las Vegas representa también la ciudad total americana. Tal y como exponen Gottdiener et al. [4], el desarrollo urbano surgido a raíz de la presencia de los complejos de ocio ha reproducido y amplificado todas aquellas dinámicas urbanas que han caracterizado las metrópolis americanas a lo largo del s.XX. Hablamos de procesos de dispersión y suburbanización, de especialización funcional, de negación del espacio público, de primacía del vehículo privado o de la segregación social y étnica. Si bien estos procesos urbanos no son exclusivos de Las Vegas, los autores destacan que mientras la gran mayoría de metrópolis americanas presentan a día de hoy dinámicas reconciliadoras con la ciudad central volviéndola social y funcionalmente más diversa, rica y compleja; Las Vegas continúa acentuando las dinámicas negadoras de la urbanidad instigando procesos de privatización de la ciudad. Una prueba fehaciente de esta voluntad la encontramos en la promoción y facilitación por parte del gobierno municipal de las “neigbourhood homeowner association” que gestionan de forma privada los servicios urbanos de las cada vez más abundantes gated communities, en contra incluso de la voluntad de los vecinos [5].

Gated Community en Las Vegas.

Sin querer hablar aquí de su posible localización, sí corresponde un breve comentario sobre las implicaciones territoriales de la EuroVegas. Y es que un complejo especializado, desconectado de cualquier trama urbana y con el vehículo privado como modo de acceso principal, contradiría de forma clara los Criterios para el desarrollo del Programa de planeamiento territorial que se apoya en los principios básicos de la compacidad, la complejidad y la cohesión [6] y que tiene como reto enderezar la situación de numerosos sectores residenciales y comerciales de baja densidad. Un EuroVegas aislado en forma y función de la realidad urbana metropolitana refutaría el mismo Decreto ley 1/2009 de ordenación de los equipamientos comerciales, (modificado en el marco de la Llei Omnibus) fruto de la transposición de la Directiva Europea de Servicios a la normativa comercial catalana, que pretende preservar el modelo de comercio urbano de proximidad basado en la cohesión social y el equilibrio territorial. Una norma que dictamina que la implantación de nuevas superficies comerciales se haga siempre dentro de la trama urbana consolidada de los municipios.

Conclusiones

Analizados estos cuatro mitos, en conjunto, esperamos contribuir a profundizar en el análisis de los argumentos favorables al proyecto que a menudo magnifican los posibles beneficios y subestiman los perjuicios. Si bien somos conscientes de que la realidad territorial, económica, social y política de Las Vegas es diferente a la de Catalunya, este tipo de proyecto (y muchos de los problemas y beneficios asociados) acaban siendo similares entre ellos independientemente de donde se ubiquen ya que, en el fondo, todos se inspiran en el modelo de Las Vegas y eso es lo que el visitante esperará encontrar.

Así pues, es preocupantemente empobrecedor reducir la justificación sobre la idoneidad del proyecto al volumen de inversión o los supuestos puestos de trabajos. A la hora de tomar una decisión como la de ubicar un complejo de ocio de estas características deberían tener en cuenta todos los costes que este proyecto implica (económicos, sociales, ambientales, territoriales …) valorando también cuál será el grado de redistribución de los beneficios generados.

Resulta tentador dejarse deslumbrar por los letreros parpadeantes que prometen dinero fácil e inmediatos sin ningún esfuerzo, pero sería muy temerario no valorar los riesgos que se esconden detrás. Por suerte, todavía estamos a tiempo de aprender de Las Vegas, la de las voces y los datos que refutan imaginarios idílicos y muestran la trampa de los escaparates, una ciudad, un modelo, que dista mucho de ser un referente donde reflejarse.

La Trama Urbana

[1] Sorenson, J. (2011): Criminal Food: Food Not Bombs, Aid, Space and Death in the Disciplinary City. Proceedings of the 2.011 Meeting of the Association of American Geographers.

[2] Leaving las Vegas: Exposure to las vegas and risk of suicide. Social Science & Medicine, 2008, Vol.67 (11), p.1882-1888.

[3] Uno de los libros que sintetiza mejor el impacto de la posmodernidad en las ciudades es el de Hannigan, J. (1998): The Fantasy City: Pleasure and provecho in the posmoderno metropolis. Routledge, New York

[4] Gottdiener, M. et al. (1999) Las Vegas: The Social Production of an All-American City. Wiley-Blakwell, New York

[5] McKenzie, E (2005) “Constructing The pomerium in Las Vegas: A Case Study of Emerging Trends in American gated communities” in Housing Studies, Volume 20, Issue 2.

[6] El documento apunta: “en este territorio cada vez más integrado cada lugar-cada municipio, cada barrio-ha tendido a irse especializando funcionalmente, de manera que, empujados por su diversa capacidad de competir en el mercado del suelo , los usos residenciales, comerciales y productivos han tendido a separarse sobre el territorio. De esta especialización resulta un incremento de las necesidades de movilidad de la población y, en muchos casos, el empobrecimiento de la vida urbana y la banalización, por pérdida de diversidad del paisaje “.

21 responses to “Editorial #2: EuroVegas (I) – Learning from Las Vegas, alguns mites sobre el desenludopament local (català – castellano).

 1. Brillant. Moltíssimes gràcies.

 2. Retroenllaç: Learning from Las Vegas. Algunos mitos sobre el ludosarrollo local

 3. Interessantíssim. Desafortunadament, l’establishment i els opinadors habituals dels mitjans catalans ja han començat a pregonar les bondats del projecte, fent un seguidisme lamentable de les tesis del Govern. Com a suggeriment, crec que seria molt enriquidor fer també la comparació entre Eurovegas i Macao, ja que tots dos projectes són de fet la còpia de l’original i potser les semblances siguin encara més evidents. Felicitats per la feina.

 4. Gran article amb un punt de vista basat unicament en les dades, com hauria de ser sempre que es considera una decisio tan critica com aquesta.

  Jo soc de Viladecans, pero per questions de treball fa temps que visc als EUA, a San Francisco, i el que tinc molt clar es que assemblar-se a les Vegas es allunyar-se del turisme cultural, de qualitat, per passar al turisme organitzat desde i pels de fora, deixant tot benefici pels casinos.

  Puc entendre que en moments com aquest, on la taxa d’atur entre els joves es gairebe del 50%, un projecte amb milers de nous treballs sembla bona idea … pero el teu article ho desmenteix amb claritat. Felicitats i sobretot gracies!

  PD: Ho sento pels accents, pero amb el teclat america no es facil 🙂

 5. Retroenllaç: What happens in Barcelona, stays in Barcelona. « La grande bouffe

 6. ¿ l’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra? (v. CATALÀ)

  Són moltes les opinions a favor i en contra de l’EuroVegas; però he d’admetre que m’han despertat poc interès ja que totes es basen en suposicions, no negaré que molt lògiques, però no deixen de ser suposicions o notícies que un llegeix als diaris sense cap tipus de fonament.
  Però ha caigut a les meves mans un document de “La Trama Urbana” que es limita a fer un estudi de la situació de les Vegas i del més recent complex de Sands a Macau. Dels seus pros i contres, fent un anàlisi històric, econòmic, urbanístic i social però aquest cop sí, amb fonament i contrastat amb números.
  Gràcies a aquest document és fàcil descobrir tots els perills d’aquest negoci basat en el lleure. Després de llegir-lo se’m planteja una pregunta molt senzilla: Som capaços d’agafar totes aquestes dades i aconseguir realitzar aquest projecte sense cometre els errors, o horrors, que han fet ciutats com les Vegas i Macau? Sense cap mena de dubte Barcelona, Catalunya, Espanya necessiten l’impuls d’emprenedors amb ganes d’invertir i generar nous negocis que impulsin l’economia… Em nego a creure que la dita “l’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra” sigui certa; no hi ha gent prou intel•ligent en aquest pais que sigui capaç de canalitzar aquestes inversions cap a un futur digne i sostenible en tots els sentits i sense la necessitat de canviar les lleis que tant esforç ens ha costat aconseguir?
  Un altre tema polèmic ha estat la ubicació d’aquest complex. En alguns mitjans, els terrenys negociats trepitjaven de ple la Reserva Natural del Remolar, altres no, però sigui com sigui, els que apreciem els espais protegits voltant de l’aeroport, o fins i tot hem treballat en ells per preservar aquests petits oasis; sabem que això és inconcebible. Però amb la quantitat de bons arquitectes, urbanistes, geògrafs, sociòlegs, ambientòlegs … no serem capaços de fer una bona proposta que convenci al Senyor Sheldon Adelson de que seguint un model d’arquitectura sostenible el seu negoci pot seguir sent molt rentable.
  “Convèncer al Senyor Adelson”, aquest sembla el gran desafiament al qual ningú no pot fer front. Però perquè no li donem una oportunitat, el mateix senyor Adelson és el propietari de Marina Bay Sands, un complex impressionant per la seva dimensió però també per l’arquitectura i emplaçament estratègic a Singapur. I us asseguro que allò no té aspecte de conduir a la ciutat a la degradació, tot el contrari.
  Els autors d’aquest article ja han posat les bases sobre la taula. Ara cal guiar-lo en la bona direcció! Autors als quals per cert felicito, i no només per aquest escrit si no per la seva web en general. Dóna gust veure algú parlar de “trama urbana” amb tanta claredat.

  ¿El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra? (v. CASTELLANO)

  Muchas han sido las opiniones a favor y en contra del EuroVegas; pero poco interés han despertado en mi pues todas se basan en suposiciones, no negaré que muy lógicas, pero no dejan de ser suposiciones o noticias que uno lee en los periódicos sin ningún tipo de fundamento.
  Pero ha caído en mis manos un documento de “La Trama Urbana” que se limita a hacer un estudio de la situación de las Vegas y del más reciente complejo de Sand’s en Macao. De sus pros y sus contras, pero esta vez sí, con fundamento, contrastado con números, un análisis histórico, económico, urbanístico y social.
  Gracias a este documento es fácil descubrir todos los peligros de este negocio basado en el ocio. Tras leerlo se me plantea una pregunta muy sencilla ¿Somos capaces de coger todos estos datos y conseguir realizar este proyecto sin cometer los errores, o horrores, que han hecho ciudades como las Vegas y Macao? Barcelona, Cataluña, España necesitan el impulso de emprendedores con ganas de invertir… ¿No hay gente lo suficientemente inteligente, con pensamiento global, capaz de encauzar dichas inversiones hacia un futuro digno y sostenible en todos los sentidos sin la necesidad de cambiar las leyes que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir? Me niego a pensar que el dicho “el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra” sea cierto.
  Otro tema polémico ha sido la ubicación de dicho complejo, en algunos medios los terrenos negociados pisaban de lleno la Reserva Natural del Remolar, otros no, pero sea como sea, los que apreciamos los espacios protegidos alrededor del aeropuerto, o incluso hemos trabajado en ellos para preservar esos pequeños oasis; sabemos que eso es inconcebible. Pero con la cantidad de buenos arquitectos, urbanistas, geógrafos, sociólogos, ambientólogos… no seremos capaces de hacer una buena propuesta que convenza al Señor Sheldon Adelson, que siguiendo un modelo de arquitectura sostenible su negocio puede seguir siendo muy rentable.
  “Convencer al Señor Adelson”, este parece el gran desafío al que nadie puede hacer frente. Pero porque no le damos una oportunidad; el mismo señor Adelson es el propietario de Marina Bay Sands, un complejo impresionante por su dimensión pero también por su arquitectura y emplazamiento estratégico en Singapur. Y os aseguro que aquello no tiene visos de conducir a la ciudad a la degradación, todo lo contrario.
  Los autores de éste artículo ya han puesto las bases sobre la mesa ¡Ahora hay que guiarlo en la buena dirección! Autores a los que por cierto felicito, y no sólo por este escrito si no por su web en general. Da gusto ver a alguien hablar de “trama urbana” con tanta claridad.

 7. Retroenllaç: Anònim

 8. Retroenllaç: Editorial #2: EuroVegas (I) – Learning from Las Vegas, alguns mites sobre el desenludopament local (català – castellano). « Sandra Ricart Casadevall's Blog

 9. Reblogged this on S.O.S. Delta del Llobregat and commented:
  Un article amb unes quantes grans veritats…

 10. ¿Cómo llegas a la cifra de 80% de los visitantes van para jugar al casino cuando el gráfico indica 9%?

 11. Lisa, el 80% se refiere a los visitantes que jugaron en los casinos. El 9% del gráfico se refiere a aquellos cuyo motivo de la visita era “principalmente” jugar en el casino. Esto quiere decir que el motivo de la visita del 71% restante no era explicitamente el juego pero que acabaron jugando. Esperemos que se entienda la diferencia.

  Aprovechamos para daros las gracias por los comentarios.

  Un saludo!

 12. Retroenllaç: Visions sobre Eurovegas | Changing cities

 13. Retroenllaç: Eurovegas us dóna la benvinguda al tercer món « Xafebloc

 14. Retroenllaç: Gaudívegas??? « nuriavallverduvilagines

 15. Retroenllaç: Visions sobre Eurovegas « Aturem Eurovegas – Salvem el Delta del Llobregat

 16. Gracias, muy interesante.

 17. Retroenllaç: Eurovegas, quin model territorial? resum del debat « Aturem Eurovegas – Salvem el Delta del Llobregat

 18. Retroenllaç: Editorial #3: EuroVegas (II) – La nova (des)planificació territorial « Aturem Eurovegas – Salvem el Delta del Llobregat

 19. Retroenllaç: EuroVegas: Learning from Las Vegas. Algunos mitos sobre el ludosarrollo local | Vamos a Cambiar el Mundo

 20. Retroenllaç: Eurovegas. Recull d’informació « Grup de consum ecològic "El Guaret"

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s