Tres receptes per a la plaça de l’Abaceria [cat/cast]

[cat] Una reforma que entengués el mercat com un porxo alt, sense soterrani per a vehicles i amb vocació de defensar les mans petites no només seria més justa i sostenible, sinó també més ràpida i barata.

[cast] Una reforma que entendiera el mercado como un porche alto, sin sótano para vehículos y con vocación de defender las manos pequeñas no sólo sería más justa y sostenible, sino también más rápida y barata.

[Versió en català]

Bé ho saben les iaies que diuen «vaig a la plaça» quan empenyen el carretó cap a l’Abaceria. Els mercats municipals són places, són espais públics. Ho són per molt que estiguin ocupades per parades particulars i encara que es cobreixin amb sostres que les aixopluguen del sol i la pluja. Però deixen de ser-ho si negligeixen la seva funció social: redistribuir riquesa entre les generacions presents (equi) i cap a les futures (eco). Per desgràcia de molts i en benefici de pocs, això és el que ha passat amb la campanya de taxidèrmia caprabitzadora que ja ha «deformat» molts mercats a Barcelona. Som a temps de salvar l’Abaceria si la imminent reforma segueix tres receptes que no només la farien més justa i sostenible, sinó també més ràpida i barata.

1. El mercat ha de ser un porxo alt i amb ventilació creuada. Així és com les majestuoses cobertes dels enginyers vuitcentistes allunyaven l’aire calent i ascendent del pla dels aliments. Climatitzar l’immens volum d’aire que hi ha sota aquests sostres alts és, a més d’una aberració arquitectònica, un malbaratament energètic que no ens podem permetre. A més, requereix l’envidriament del recinte, operació tan costosa com perniciosa per a la propagació de la vitalitat del mercat. Reparem i pintem la coberta de l’Abaceria, alliberem-la de bonys i afegits, equipem-la amb plaques fotovoltaiques i deixem que l’arquitectura dels enginyers faci el que l’enginyeria dels arquitectes ha desaprès.

2. El mercat no ha de tenir un soterrani per a vehicles. L’excavació i la contenció de terres multipliquen el cost, la durada i la complexitat de l’obra i imposen la necessitat d’un costós mercat provisional. En una ciutat amb 3.500 morts anuals per contaminació, no s’ha de destinar un sol euro de les arques públiques a aparcar vehicles privats. El símbol del mercat és el carretó del vianant! Tampoc té lògica fer soterranis logístics, que no estalvien l’arribada de camions però exigeixen llargues rampes —barreres entre el mercat i els voltants— i grans llums estructurals per a la maniobra dels vehicles. Ordenem el flux de furgonetes perquè descarreguin a nivell de carrer, vora muntacàrregues que portin el gènere a les cambres del subsòl.

3. El mercat només ha d’acollir petits comerciants. Posar-hi un supermercat és tan obscè com plantar-lo al bell mig de la plaça del Diamant. Tampoc hi caben clubs del gourmet eco-burgès. Cal rebatre les lògiques d’ESADE que confonen el deteriorament del continent amb la decadència del contingut. Lluny de ser nostàlgic, el model de la plaça de mercat és molt més pertinent que el de les grans superfícies antiurbanes. Regalem l’espai públic de l’Abaceria a cooperatives de consum i petits productors i botiguers. Ajudem-los a exercir la valuosa funció social de fertilitzar les perifèries, difondre la cultura gastronòmica, fomentar la sobirania alimentària o democratitzar l’accés a aliments frescos i de temporada. Seguim l’exemple de les iaies que «van a la plaça» quan empenyen el carretó cap a l’Abaceria.

[Versión en castellano]

Bien lo saben las abuelas que dicen «voy a la plaza» cuando empujan el carrito hacia la Abaceria. Los mercados municipales son plazas, son espacios públicos. Lo son por mucho que estén ocupados por puestos particulares y aunque se cubran con techos que los cobijan del sol y la lluvia. Pero dejan de serlo si descuidan su función social: redistribuir riqueza entre las generaciones presentes (equi) y hacia las futuras (eco). Por desgracia de muchos y en beneficio de pocos, eso es lo que ha pasado con la campaña de taxidermia caprabitzadora que ya ha «deformado» muchos mercados en Barcelona. Estamos a tiempo de salvar la Abaceria si la inminente reforma sigue tres recetas que no sólo la harían más justa y sostenible, sino también más rápida y barata.

1. El mercado debe ser un porche alto y con ventilación cruzada. Así es como las majestuosas cubiertas de los ingenieros decimonónicos alejaban el aire caliente y ascendente del plano de los alimentos. Climatizar el inmenso volumen de aire que hay bajo estos techos altos es, además de una aberración arquitectónica, un derroche energético que no podemos permitirnos. Además, requiere el acristalamiento del recinto, operación tan costosa como perniciosa para la propagación de la vitalidad del mercado. Reparemos y pintemos la cubierta de la Abaceria, liberémosla de bultos y añadidos, equipémosla con placas fotovoltaicas y dejemos que la arquitectura de los ingenieros haga lo que la ingeniería de los arquitectos ha desaprendido.

2. El mercado no ha de tener un sótano para vehículos. La excavación y la contención de tierras multiplican el coste, la duración y la complejidad de la obra e imponen la necesidad de un costoso mercado provisional. En una ciudad con 3.500 muertes anuales por contaminación, no debe destinarse un solo euro de las arcas públicas a aparcar vehículos privados. ¡El símbolo del mercado es el carrito del peatón! Tampoco tiene lógica hacer sótanos logísticos, que no nos ahorran la llegada de camiones pero exigen largas rampas —barreras entre el mercado y los alrededores— y grandes luces estructurales para la maniobra de vehículos. Ordenemos el flujo de furgonetas para que descarguen a pie de calle, cerca montacargas que lleven el género a las cámaras del subsuelo.

3. El mercado debe acoger solo a pequeños comerciantes. Darle cabida a un supermercado es tan obsceno como plantarlo en medio de la plaza del Diamant. Tampoco caben clubes del gourmet eco-burgués. Hay que rebatir las lógicas de ESADE que confunden el deterioro del continente con la decadencia del contenido. Lejos de ser nostálgico, el modelo de la plaza de mercado es mucho más pertinente que el de las grandes superficies antiurbano. Regalemos el espacio público de la Abaceria a cooperativas de consumo y pequeños productores y comerciantes. Ayudémosles a ejercer la valiosa función social de fertilizar las periferias, difundir la cultura gastronómica, fomentar la soberanía alimentaria o democratizar el acceso a alimentos frescos y de temporada. Sigamos el ejemplo de las abuelas que «van a la plaza» cuando empujan su carrito hacia la Abaceria.

David Bravo

One response to “Tres receptes per a la plaça de l’Abaceria [cat/cast]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s