Author Archives: Alfons Recio

Pervertint la supramunicipalitat a la Conca

Al sopar de la Unió Empresarial de l’Anoia del passat 6 de juliol, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va sorprendre a molts amb un anunci d’interès urbanístic: La redacció d’un nou Pla Director Urbanístic (PDU) per tal de desenvolupar 300 noves hectàrees de sòl industrial al Nord d’Igualada, ja al terme municipal d’Òdena. Pocs dies desprès, el 28 de juliol, la comissió d’urbanisme va aprovar iniciar la redacció del Pla.

Continua llegint

Les transformacions dels usos industrials i el barri del Rec

El barri del Rec d’Igualada, situat entre les antigues muralles medievals de la ciutat i el riu Anoia, és un espai d’antiga industrialització que comença a adquirir força importància vers l’activitat adobera a partir del s XVIII (1).

Pel barri transcorre una sèquia (o rec) d’uns 3 km de llarg que originàriament proporcionava aigua l’antic molí de l’Abadia. Aviat, els usos d’horta i els relacionats amb la transformació de la pell es van beneficiar de l’aigua que transportava el rec (1). Els usos i les construccions que es van localitzar de manera lineal al llarg de la sèquia van anar conformant un àmbit estret i allargat.

Continua llegint

Crítica a la Barcelona Autosuficient (I)

En els darrers anys, quan es parla de sostenibilitat ambiental a les ciutats, s’hi vinculen molt sovint conceptes com el de Smart City o Autosuficiència. En el cas de Barcelona, aquests dos conceptes estan especialment presents en el disseny de les polítiques públiques urbanes. Aquest és el primer post d’una sèrie que vol analitzar els límits transformadors del concepte d’autosuficiència. Primer, es fa una aproximació a les causes de la crisi ecològica, les seves alternatives i com es vincula l’estratègia d’una Barcelona autosuficient. En un segon post s’exploraran els límits del concepte mitjançant alguns exemples i una sèrie de càlculs bàsics.

Continua llegint

La mercantilización del impacto territorial: los Bancos de Conservación en la Ley de Evaluación Ambiental

El pasado día 13 de junio el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, presentaba  el anteproyecto de la ley de evaluación ambiental. Una ley que fusiona en un solo documento la legislación sobre la evaluación de proyectos y la de planes y programas con el objetivo de, según la exposición de motivos del proyecto de ley, ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental, simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, homogeneizar la legislación ambiental en las distintas comunidades autónomas, así como reducir las cargas administrativas que soportan las empresas. En el proyecto, destaca también la aparición de una nueva lógica respecto a la gestión del daño ambiental, que pasa a tratarse como un producto de intercambio entre lugares distantes, incorporando así una visión del  territorio como suma de pedazos aislados.

Continua llegint

Píldoras Glaeseadas (I): Una verde y otra marrón

Estos días he estado ojeando uno de los libros más reconocidos de Edward Glaeser, “El triunfo de las ciudades”. Sin la intención de elaborar una crítica exhaustiva de su libro, me gustaría compartir aquí algunos pequeños apuntes sobre ciertos temas aparecen que en las páginas de “El Triunfo de las ciudades”. Pequeñas dosis de carácter crítico con el título de Píldoras Glaeseadas.

Continua llegint

A Igualada en Exprés.cat

En els darrers 20 anys la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) ha viscut un important procés d’integració territorial. Es comú treballar en un municipi, residir en un altre i realitzar activitats d’oci i consum en un tercer. Segons l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana del 2006, el 70% dels desplaçaments en un dia laboral a la RMB són entre municipis diferents. Aquesta realitat omple diàriament les carreteres i trens metropolitans, essent la mobilitat eficient un factor de competitivitat territorial essencial.

Continua llegint