Author Archives: Marc Martí-Costa

Gentrificació (I)

Fa pocs dies rebiem amb sorpresa i tristesa la notícia de la mort del geògraf Neil Smith. Per molts dels que ens dediquem a l’estudi de les ciutats, Smith ha estat un referent en l’anàlisi crític de les transformacions urbanes, especialment pel que fa a l’estudi de la gentrificació. Les seves constribucions han permès entendre molt millor les diferents onades i canvis en les formes com es dóna la gentrificació en el capitalisme contemporani. Com a forma de petit homenatge, recupero un escrit sobre la gentrificació amb algunes reflexions sobre la seva situació a Barcelona que vaig publicar al setmanari la Directa.

Continua llegint

El negocio inmobiliario-especulativo de la nueva Ley del Alquiler

España, a parte de zombi, es un país yonqui del negocio financiero-inmobiliario (ver “Sin Plan B” de Miquel Pybus) y para muestra un nuevo botón: Las medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas que, después del último consejo de ministros, ya son todo un proyecto de Ley.

Aunque nos encontramos con una oportunidad histórica para la creación de un parque público de viviendas de alquiler social a partir del stock de las entidades bancarias intervenidas por el Estado, esta ley no tiene nada que ver con una política de vivienda seria que fomente el alquiler (social o no) y permita normalizarlo para la mayoría de la población. Es decir, que la opción de alquilar deje de considerarse tan solo para situaciones excepcionales, de transición residencial o bien porque no es posible acceder a propiedad (1).

Continua llegint

Las competencias municipales no son el problema, ni las Diputaciones la solución

De las medidas del Gobierno central incluidas en el último paquete para reducir el déficit se encuentra una profunda reforma de los gobiernos locales. No es la medida que generará más atención mediática, ni la que tendrá unos efectos más inmediatos, ni seguramente la que levantará más protestas, pero en cambio es la que tendrá un impacto profundo en el bienestar de los ciudadanos. A la espera de la aprobación definitiva del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que nos permita conocer los detalles definitivos, las propuestas conocidas hasta ahora del Ministerio de Administraciones Públicas y las medidas anunciadas recientemente por el gobierno central se centran en un recorte de las competencias de los gobiernos locales (principalmente en educación y sanidad) y un mayor protagonismo de las Diputaciones provinciales.

Continua llegint

Postal #6: Per la nostra seguretat

Vist per Tarragona.

Marc Martí-Costa

Postal #4: Aniversari feliç

Coses que poden arribar a passar quan t’atreveixes a posar uns bancs amb unes taules fixes en un espai públic.

Foto: Parc Central de Nou Barris. Festa infantil d’aniversari. Si et fixes molt pots arribar a veure els nens i les nenes. Interessant fer-ne una anàlisi de gènere.

Marc Martí-Costa

Xarxa, territori i moviment. La política escalar de la indignació

L’organització en xarxa del 15M i l’ús de les xarxes socials virtuals no són el mateix tot i que es retroalimentin. L’organització en xarxa no és una novetat, en general els moviments socials es caracteritzen per la seva horitzontalitat i l’enxarxament d’individus i de col·lectius en les seves formes d’organització i d’acció. Tanmateix, l’ús de les xarxes socials virtuals i d’eines col·laboratives és una de les característiques definitòries de les mobilitzacions que estem vivint actualment, però ho és fonamentalment com a conseqüència de la pròpia forma organitzativa dels moviments socials i no de l’impacte de les TIC, si bé ha accelerat ritmes i ha permès superar barreres comunicatives. És a dir, com que els moviments ja tenien aquest ADN d’obertura, d’horitzontalitat, de cooperació i de descentralització, estaven millor preparats per treure un millor partit d’unes eines tecnològiques poc costoses, cosa que partits o grans sindicats, amb estructures més rígides, tot just estan aprenent a utilitzar-les.

Si el paradigma de la xarxa ens és útil per explicar l’organització i l’evolució del moviment 15M, la seva complexitat no es pot entendre sense una anàlisi territorial i escalar. Continua llegint