Category Archives: Postals

Postal #3: Molta ISO i poca pela

Res més a afegir: Molta ISO i poca pela!

Pere Suau-Sanchez

Postal #2 Parc Güell, which way?

Contenidor turístic o parc públic?

Albert Arias Sans

Postal #1: Discontinuïtats i hipoteques territorials?

Límits de l’aeroport de Barcelona

Necessitat econòmica i de seguretat, discontinuïtat territorial, hipoteca territorial, arxipèlag territorial???

Pere Suau-Sanchez