Què és la trama?

Trama (Diccionari IEC)

1 1 f. [LC] [IT] Conjunt dels fils que van de vora a vora d’un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d’ordit.
2 1 f. [LC] Disposició o lligam entre les parts d’una cosa.
3 3 f. [FLL] Disposició interna d’una obra literària, amb especial referència a l’ordre específic dels fets narrats. La trama d’una novel·la.

La Trama Urbana és un espai crític i reflexiu sobre la ciutat i la seves dinàmiques; sobre els agents urbans i les seves relacions; sobre els efectes i les conseqüències de la seva forma i del seu fons; sobre els seus problemes reals i les possibilitats de millora.

La Trama Urbana neix de la necessitat de compartir inquietuds, opinions i informacions; de promoure el debat i l’intercanvi i, així, generar nou coneixement; del convenciment que la interacció i la dialèctica són instruments clau per aprendre avui.

La Trama Urbana la teixeixen moltes mans, totes elles amb el seu estil i tècnica, aportant colors i textures diferents, amb l’objectiu comú d’elaborar un nou vestit per al discurs urbà.

La Trama Urbana és un sistema obert en permanent construcció, on s’entrelliguen constantment les parts però mai s’arriba a conèixer el desenllaç, on no interessa tant descobrir els finals com actuar a partir dels principis.

________________________

La Trama Urbana es un espacio crítico y reflexivo sobre la ciudad y sus dinámicas; sobre los agentes urbanos y sus relaciones; sobre los efectos y las consecuencias de su forma y su fondo; sobre sus problemas reales y sus posibilidades de mejora.

LaTrama Urbana nace de la necesidad de compartir inquietudes, opiniones e informaciones; de promover debate e intercambio y, así, generar nuevo conocimiento; del convencimiento que la interacción y la dialéctica son instrumentos clave para aprender hoy.

La Trama Urbana la tejen muchas manos, todas ellas con su estilo y técnica, aportando colores y texturas diferentes, con el objetivo común de elaborar un nuevo vestido para el discurso urbano.

La Trama Urbana es un sistema abierto en permanente construcción en el que se entrelazan constantemente las partes pero nunca se llega a conocer el desenlace; en el que no interesa tanto descubrir finales como actuar a partir de prinicipios.