Tag Archives: 15o

Xarxa, territori i moviment. La política escalar de la indignació

L’organització en xarxa del 15M i l’ús de les xarxes socials virtuals no són el mateix tot i que es retroalimentin. L’organització en xarxa no és una novetat, en general els moviments socials es caracteritzen per la seva horitzontalitat i l’enxarxament d’individus i de col·lectius en les seves formes d’organització i d’acció. Tanmateix, l’ús de les xarxes socials virtuals i d’eines col·laboratives és una de les característiques definitòries de les mobilitzacions que estem vivint actualment, però ho és fonamentalment com a conseqüència de la pròpia forma organitzativa dels moviments socials i no de l’impacte de les TIC, si bé ha accelerat ritmes i ha permès superar barreres comunicatives. És a dir, com que els moviments ja tenien aquest ADN d’obertura, d’horitzontalitat, de cooperació i de descentralització, estaven millor preparats per treure un millor partit d’unes eines tecnològiques poc costoses, cosa que partits o grans sindicats, amb estructures més rígides, tot just estan aprenent a utilitzar-les.

Si el paradigma de la xarxa ens és útil per explicar l’organització i l’evolució del moviment 15M, la seva complexitat no es pot entendre sense una anàlisi territorial i escalar. Continua llegint