Tag Archives: ciutat

Algunes idees sobre turisme i ciutat [cat/cast]

[Enlace directo a la versión en castellano]

Per tal de contribuir al diàleg “Turisme: risc o oportunitat” que s’està duent a terme en el marc del Forum 2.012 Catalunya 21, m’agradaria compartir algunes reflexions sobre la relació entre el turisme i la ciutat. Les idees es deriven d’un text publicat fa uns mesos aquí. No obstant, donat que el text original té un caràcter vivencial i està escrit en primera persona, presento a continuació una síntesi estructurada de les idees força que contenia el relat i que em semblen molt oportunes per enriquir el debat. Les idees, que volen desenfocar l’excessiva responsabilitat atribuïda als turistes i posar l’èmfasi en el rol del sector públic,  estan basades en reflexions sobre i des de Barcelona però en certa mesura proposa qüestions extrapolables a altres ciutats. Continua llegint