Tag Archives: seguretat

Postal #6: Per la nostra seguretat

Vist per Tarragona.

Marc Martí-Costa

Postal #1: Discontinuïtats i hipoteques territorials?

Límits de l’aeroport de Barcelona

Necessitat econòmica i de seguretat, discontinuïtat territorial, hipoteca territorial, arxipèlag territorial???

Pere Suau-Sanchez